CONTACT/OFFERTE Projecten Aktiviteiten Diensten HOME

 Visuele controle / meting en beproeving.

Beoordeling door gebruik van meters zoals, Megger, Profitest en fase-volgorde meter

Metingen aan nieuwe en bestaande installaties conform NEN 1010-6 en NEN 3140


Inspectie maakt een belangrijk deel uit van de door werkgevers te treffen maatregelen om aan de Arbowet te voldoen.

Bedrijven blijken bij inventarisatie veel meer elektrische arbeidsmiddelen te hebben, dan men zou verwachten.

Het treffen van onvoldoende maatregelen kan ertoe leiden, dat een werkgever aansprakelijk wordt.

Het inzetten van gekwalificeerde inspecteurs met een persoonscertificaat zou in dat kader vanzelfsprekend moeten zijn.

Elektrische arbeidsmiddelen zijn volgens NEN 3140:

machines, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparaten, voorzieningen en hulpmiddelen die bij het gebruik een elektrotechnisch veiligheidsrisico kunnen opleveren.

De installatieverantwoordelijke moet voor ieder arbeidsmiddel vastleggen welke inspecties met welke frequentie moeten worden uitgevoerd,

op basis van risico-analyse en voorschriften van fabrikanten.

NEN 3140 stelt echter geen eisen aan de competenties van degenen die de inspecties uitvoeren.

Dat is opmerkelijk, gezien de mogelijke risicos van ondeskundige inspectie.


Velen profileren zich in de praktijk als deskundig inspecteur.

Deskundigheid wordt echter niet bepaald door het hebben van moderne meetinstrumenten, maar door het hebben van voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheden

voor de juiste toepassing ervan en de juiste interpretatie van meetresultaten. Meten is pas weten, indien je weet wat je meet!

Ondeskundige inspectie creëert schijnveiligheid.NEN 3140: Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteren elektrische installaties conform NEN 3140 & NEN 1010